Na stronie internetowej KRUS-u pojawił się raport dotyczący o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników. Jak można przeczytać w raporcie w pierwszej połowie tego roku w gospodarstwach rolnych doszło do 10 838 wypadków. W całym roku poprzednim zgłoszonych zostało 23 374 wypadki. Na szczęście statystyki wskazują, że ich liczba z roku na rok systematycznie spada. Niestety wciąż przeraża liczba zdarzeń śmiertelnych. W pierwszej połowie br. roku w trakcie prac polowych wskutek nieszczęśliwych zdarzeń śmierć poniosło aż 37 osób a u 26 stwierdzono niezdolność do dalszej samodzielnej egzystencji. kombajnWśród najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych wciąż podaje się złą organizację i tempo pracy oraz nieprzestrzeganie zasad BHP. Najwięcej zdarzeń odnotowano w grupach:
– upadek osób
– pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń
– uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta

Aktualnie KRUS prowadzi szereg akcji prewencyjnych i edukacyjnych  promujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Możecie zapoznać się z nimi na ich portalu internetowym. Myślę, że warto.